Arbetsstationer

Ekatech Industriautomation / Arbetsstationer

En arbetsstation i en produktionslinje består ofta av en inbyggd del i en materiallinje eller en robotbetjänad station. Automatiserade arbetsstationer har traditionellt sett ofta byggts av pneumatiska eller hydrauliska funktioner men börjar allt oftare att ersättas av servoteknik vilket ger exakt positionering och snabbare funktion.

Stommen till arbetsstationer byggs idag oftast av aluminium-profiler och färdiga sammanfogningskomponenter. I dessa är det enkelt att fästa cylindrar, servon och givare.
På Ekatech konstruerar vi alla våra arbetsstationer i 3D-cad där vi kan prova ut funktionen i datorn redan innan vi bygger ihop dem till dig som kund.