CE-märkning

För att en maskin ska få säljas och användas inom EU krävs det att den är CE-märkt, vilket fungerar som ett bevis på att maskinen uppfyller de direktiv och krav som ställts inom EU.

CE-skylten talar om vem som står ansvarig för att maskinen har genomgått en riskanalys, att den uppfyller tillämpbara direktiv och har de föreskrivna skydd som krävs. Ytterligare information som går att utläsa från CE-märkningen är vilket årtal maskinen är byggd samt maskinens unika identifieringskod. Genom riskanalys, åtgärder och dokumentation har vi på Ekatech kapacitet att utföra kompletta CE-märkningar åt dig som kund.