Elstyrutrustning

Ekatech Industriautomation / Elstyrutrustning

Själva grunden till en väl fungerande automation bygger på att styrutrustningen är rätt uppbyggd. För att uppnå branschens elsäkerhetsföreskrifter som ställer höga krav på att utrustningen är rätt konstruerad och dimensionerad krävs stor kunskap. Det är även viktigt att utrustningen uppfyller de högt ställda kraven på korrekt utformning både gällande personsäkerhet, funktion och dokumentation som formulerats i EU-direktiven.

Att jobba med energibesparing vid byggnationer och modernisering av produktionsutrustning har idag fått en viktig betydelse. På Ekatech har vi stor kunskap om elkonstruktion och vet hur en riktig dimensionering ska utföras för att uppnå största energioptimering.