Emballage tillverkning med robot

Ekatech Industriautomation / Emballage tillverkning med robot

På Ekatech är vi stolta över vårt egenutvecklade koncept för emballagetillverkning med robot. För palltillverkning har vi utvecklat robotceller som är semiautomater, vilket innebär att en operatör placerar pallmaterialet i en fixtur på ett vändbord som sedan roterar in till roboten som spikar och staplar pallen. Robotspikningen sker med hjälp av vårt mönsterskyddade verktyg som kan hantera upp till fyra parallella spikpistoler och dessutom är utrustad med en hanteringsgaffel för färdigspikade pallar.

Vi använder oss av CNC-teknik för tillverkning av pallfixturer där varje fixturuppsättning är unikt utformad för att passa kundens specifika palltyp. Detta gör att ställtiden vid byte av palltyp minimeras till minsta tänkbara eftersom operatören enkelt kan välja palltyp i panelen och byta fixturer.