Industriautomation

Ekatech Industriautomation / Industriautomation

Automatiserade produktionslinjer har arbetsmoment och funktioner som utförs utan mänsklig handkraft. De kan styras av i förväg skapade program eller av händelser som sker i eller i anslutning till aktuella funktioner.

Väl genomtänkta funktionsflöden översatta till strukturerade program i styrsystemen är nyckeln till en felfri funktion. En förutsättning för en väl fungerande automation är att gränssnittet mellan maskin och människa är noga genomtänkt. Ytterligare en faktor som påverkar flödet är operatörspanelens funktion som på ett överskådligt sätt ska ge den rätta informationen och samtidigt påkalla uppmärksamhet om något i produktionen går fel.

I dag blir utbytet av information mot överordnade produktionssystem allt viktigare och i framtiden kommer vi att få se helintegrerade industrier där all produktion styrs direkt från order.