Maskinbetjäning med robot

Ekatech Industriautomation / Maskinbetjäning med robot

Inom tillverkningsindustrin är CNC-styrda maskiner ett vanligt hjälpmedel för att effektivisera produktionen. För att ytterligare öka effektiviteten i produktionen och höja nyttjandegraden av sina befintliga CNC-styrda maskiner är robotbetjäning ofta den mest effektiva lösningen.

Inom möbeltillverkning kan robotbetjäning exempelvis effektivisera produktionen genom att hjälpa till att plocka in skivmaterialet till det CNC-styrda fräsbordet samt stapla detaljerna på pall efter bearbetning. Ett annat exempel är robotar som hjälper till att plocka detaljer från en palett till en fleroperationsmaskin och sedan plockar tillbaka materialet i en ny palett efter bearbetning. På Ekatech kan vi erbjuda fler olika lösningar med robotapplikationer för maskinbetjäning.