Materialhantering med robot

Ekatech Industriautomation / Materialhantering med robot

Ofta är det de enkla, monotona arbetsuppgifterna som ger upphov till belastningsskador och otrivsel med arbetet, vilket i sin tur leder till höga personalkostnader för företaget. Denna typ av arbetsmoment är ideala att robotisera och går med dagens moderna teknik att applicera på palletering av de mest skiftande produkter. En palleteringsrobot är en stor investering för företaget men betalar sig oftast snabbt tack vare sin effektivitet och pålitlighet.

På Ekatech har vi kunskap att ta fram effektiva verktyg för robothantering som är anpassade efter just dina produkter. Vi har även kapacitet att bygga operatörsvänliga grafiska gränssnitt för enkel konfigurering av nya produkter och läggmönster.