Processautomation

Ekatech Industriautomation / Processautomation

Processindustrin hanterar ofta produktion i slutna kärl med flytande komponenter. För att få inblick i vad som händer och kontrollera förloppen krävs mätgivare som ger information från processen. Ofta handlar det om storheter som tryck, temperatur, flöden och nivå. I en produktion samspelar ofta dessa storheter och är väldigt beroende av varandra.

För att kunna styra och reglera en process krävs god kunskap om hur de olika storheterna påverkar processen. Det är även viktigt att ha kunskap om processkomponenternas egenskaper vid olika tryck, flöden och temperaturer.