Processkontroll

Ekatech Industriautomation / Processkontroll

Processkontroll handlar om mer än bara reglerteknik. För att få inblick och historik i vad som händer i en sluten process är det viktigt att visa och registrera produktionsdata och mätvärden över tid. Idag integreras allt oftare produktionsdatan in i det överordnade produktionssystemet.

Att bygga upp ett komplett processystem med reglering och övervakning kräver att man väljer rätt givartyper för ändamålet. Viktigt är även att beräkna verkställande utrustning för att få en stabil funktion. På Ekatech projekterar vi processkontroll från givare via reglersystem till ventiler och varvtalsstyrningar.