Programmering

Ekatech Industriautomation / Programmering

Styrsystemet är hjärnan i varje modern maskin. För att samla in relevant maskindata till systemet krävs hög kunskap om givarteknik hos den som konstruerar automationen. I dagens snabba maskiner handlar det allt oftare om positionering med servoteknik och absolutgivare. Styrsystemen spelar även en allt viktigare roll i maskinens säkerhetskoncept och ofta integreras maskinsäkerhet med säkra styrsystem.

På Ekatech är snabbhet och säkerhet våra ledord när vi projekterar och programmerar styrsystem. Vi lägger även stor vikt vid operatörsmiljön då den utgör en oerhört viktig del av produktiviteten.