Reglerteknik

PID-regulatorn är grundbyggstenen i varje reglerande krets

PID-regulatorn är grundbyggstenen i varje reglerande krets. Beroende på vad som skall regleras och svarstiden i processen måste proportionalband, integrationstid och deriveringstid optimeras för värsta driftsfall. För en effektiv och välbyggd reglerfunktion samverkar ofta flera regulatorer i form av kvot- eller kaskadkoppling. Ytterligare en typ av reglerteknik är trepunktsreglering. I vissa processer kan framkoppling vara ett sätt att generera snabba reglersvar.

På Ekatech har vi många års av erfarenhet av hur man bygger upp och optimerar reglerteknik. Oavsett om det handlar om tryck, temperatur, flöde, varvtal eller någon annan storhet som skall regleras har vi kunskapen att hjälpa dig.