Riskanalys

På Ekatech lägger vi stor vikt vid säkerheten för att du som kund ska känna dig trygg med våra produkter och lösningar. Före uppstart av produktion i nybyggda eller ombyggda maskiner eller produktionslinjer upprättar vi därför alltid en riskanalys. Detta arbete görs genom en riskbedömning där vi identifierar risker samt värderar sannolikhet, konsekvens och exponeringsfrekvens av faror. Med detta som underlag upprättar vi sedan en åtgärdsplan.

Riskanalysen sker alltid i nära samarbete med dig som kund då du har den bästa kännedomen om just er produktion.