Robotautomation

Ekatech Industriautomation / Robotautomation

Inom tillverkningsindustrin blir det allt vanligare att integrera robotar i produktionen. Det finns dubbla fördelar med att använda sig av en robot, dels tar den bort många monotona och ohälsosamma arbetsmoment samtidigt som den säkerställer en hög och jämn produktionskvalité. Genom att utnyttja tillverkningsmaskinerna på ett effektivare sätt leder det till ökade volymer i produktionen. Dagens robotar är flexibla och lätta att ställa om för korta serier och varierande arbetsuppgifter.

Utvecklingen går hela tiden framåt och tillsammans med dig kan vi på Ekatech utveckla morgondagens robotiserade produktionsanläggningar.