Tjänster

Ekatech utför både konsultuppdrag och levererar kompletta lösningar inom industriell automation. Vi projekterar och lämnar förslag på utformning av industriautomation och processreglertekniska problem. Mekaniska ritningsunderlag skapar vi digitalt i 3D cad. Vi provar ut funktioner på datorskärmen innan de byggs. Kopplingsunderlag projekteras enligt plan gällande standarder och elsäkerhetsföreskrifter. Du får programmeringen utförd i välrenommerade styrsystem tex. Allen-Bradley, Siemens och Mitsubishi.

Vi jobbar även med operatörspaneler från de flesta fabrikat samt Scada system från Wonderware – InTouch.

Behöver du frekvensomriktardrifter eller servomotorpositionering så löser vi det. Vi har projekterat drivsystem från 0.25kW till 250kW. Dina mätproblem har vi lösning på, med erfarenhet från processindustrin hanterar vi de flesta typer av mätgivare.

Behöver du hjälp med riskanalys och CE-märkning är vi uppdaterade på standarder samt har rätt utrustning och erfarenhet för jobbet. Vi CE-märker alltid de kompletta maskiner vi levererar.